Партнери

 

З ЕКСТРАОРДИНАРНИМИ ПАРТНЕРАМИ
З'являються Надзвичайні Можливості

Кафедра здійснює активне і широке співробітництво, яке реалізується через партнерство у відповідності до укладених міжуніверситетських угод, участі викладачів кафедри у міжнародних наукових асоціаціях, у роботі міжнародних наукових форумів, участі в обмінних програмах і міжнародних наукових проектах тощо.