Спеціальність "Економічна теорія" тепер буде називатись "Економіка"

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 29 квітня 2015 р. № 266 затвердив новий "Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", який вступає у дію з 1 вересня 2015 року. Згідно з цим документом спеціальність "Економічна теорія" з вересня буде називатись "Економіка" і вона віднесена до галузі знань "Соціальні та поведінкові науки". Ця галузь знань також включає спеціальності: "Міжнародні економічні відносини", "Політологія", "Соціологія", "Психологія", "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Новий перелік спеціальностей складено у відповідності до міжнародних класифікацій. 

news