Запитання від майбутніх студентів

Відповіді на запитання, які особливо цікавлять абітурієнтів

Пам'ятка першокурсника ФЕН

-

В чому полягає відмінність спеціальності Економічна Теорія від Маркетингу чи Фінансів?

--

 

Економічна теорія в НаУКМА – це цікаво, корисно та перспективно. Передусім, це можливість знайти себе в економічній сфері та отримати комплексні знання. На відміну від спеціальностей з фінансів та маркетингу, кафедра Економічної теорії акцентує свою увагу на стратегічному рівні, вмінні знаходити причинно-наслідкові зв’язки та бачити “картину в цілому”. Іншими словами, ви будете професіоналом у своїй справі. Спектр можливостей шалений, адже ви не спеціалізуєтесь на окремій спеціальності, а формуєтесь як людина-аналітик, яка зможе працювати в довільній сфері на ринку праці, бо має ґрунтовну базу знань. Саме спеціальність Економічна теорія вчить мислити широко та шукати нестандартні підходи до вирішення будь-яких проблем. В той же час, програма навчання дозволяє отримати базові новітні знання з усіх сфер економіки на макро- та мікрорівні (в тому числі, фінансах та маркетингу -  із залученням викладачів відповідних кафедр), що разом зі системою вільного вибору предметів дозволяє знайти свою нішу в економіці до закінчення навчання. Високий рівень базових операційних знань з усіх сфер економіки та акцент на комплексному стратегічному мисленні – ось ті риси, що відрізняють кафедру Економічної теорії НаУКМА від інших спеціальностей.  

 

Часто можна чути про унікальність програм з економічної теорії у відродженій Києво-Могилянській академії. У чому, власне, полягає ця унікальність? 

--

Спеціальність «Економічна теорія» була створена відразу після відродження Києво-Могилянської академії у 1992 році. Унікальність цієї події перш за все пов’язана з тим, що такого напряму підготовки фахівців в Україні раніше (в СРСР) не існувало. Нова «Могилянка» намагалась відразу побудувати навчальний процес за кращими світовими зразками. Коли мова зайшла про економічну спеціальність, то вирішили запровадити базову «західну» спеціальність – “Economics”. Перекладом цього титулу на українську стала назва спеціальності - «Економічна теорія», але позичили не тільки лінгвістичну форму, а й зміст навчання. Ця назва стала нормативною у державних стандартах України тільки через декілька років. 

 

 

Наведена історична довідка пояснює, чому в НаУКМА спеціальність «Економічна теорія» багато у чому виконується у прийнятому в розвинутих країнах концептуальному форматі спеціальності «Economics», який виходить з пріоритету надання студентам ґрунтовного наукового знання і аналітичних умінь з тим, щоби сформувати потенціал самостійного динамічного пристосування випускників до широкого спектру економічних посад. Підсилило міжнародну уніфікацію даної спеціальності НаУКМА і те, що в 1996 році кафедра економічної теорії виграла у всеукраїнському конкурсі міжнародного консорціуму фондів EERC на предмет обрання українського університету, де буде запроваджена типова міжнародна магістерська програма з “Economics”. НаУКМА переміг, бо був визнаний колективом, що запроваджує навчання економічних дисциплін у сучасному «західному» стандарті. Ця міжнародна програма виконувалась 10 років. Після її закінчення кафедра економічної теорії НаУКМА у 2007 році створила нову - першу в Україні інноваційну магістерську програму європейського зразка зі спеціальності «Економічна теорія».

Магістерська програма з економічної теорії НаУКМА побудована у модерному європейському «сендвічевому» форматі, в якому фундаментальна теоретична підготовка поєднується з прикладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше узгодити набуття відповідної кваліфікації із сучасними потребами практики. Студент програми має право комбінувати нормативний навчальний цикл спеціальності (major) з обраною спеціалізацією (minor) та з іншими вибірковими дисциплінами. Програма виконується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами. Магістерська програма має три спеціалізації (minor): «Економічна політика», «Інноваційна стратегія», «Поведінка споживача».

Програма відповідає сучасним державним стандартам України та європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Її випускники здатні працювати на посадах: економіста-аналітика широкого профілю з дослідження макро- та мікро- економічних процесів для формування відповідної економічної політики, консультанта з ефективності підприємництва, маркетингу, інноваційної діяльності, економічного радника, консультанта та оглядача з економічних питань, наукового співробітника (економіка), викладача вищої економічної освіти (асистент), методиста з економічної освіти. Зміст і структура навчального плану програми передбачає і дає можливість її кооперування з магістерськими програмами європейських університетів, що створює умови для подальшого чи паралельного навчання за кордоном та для запровадження спільних магістерських програм.

Чи є ця спеціальність практичною спеціальністю? Чи є на ринку праці сталий попит на випускників НаУКМА з цієї спеціальності?

--

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) зробив перший випуск бакалаврів зі спеціальності «Економічна теорія» в 1996 році. Наступне десятиріччя, тобто до 2006 року, НаУКМА робив випуск економістів тільки зі спеціальності «Економічна теорія» (у середньому 60-70 випускників щорічно). Перший український рейтинг університетів за фаховими напрямами підготовки був складений на підставі опитування роботодавців журналом «Деньги» на початку 2007 року (результати надруковано 22.03.2007, №25). В опитуванні брали участь понад 60-ти провідних українських та іноземних фірм, які оцінювали випускників за десятибальною шкалою, де «10» - прийняв би на роботу випускника з більш високою зарплатою, а «0» - ніколи би не узяв на роботу випускника цього вищого навчального закладу (ВНЗ); оцінювались випускники 50-ти провідних українських ВНЗ. В номінації «економісти» НаУКМА зайняв перше місце. Зверніть увагу, що ця номінація оцінювала всі економічні спеціальності, включаючи всі «практичні», а НаУКМА була представлена тільки «економічною теорією» і кількістю випускників незрівнянно меншою ніж у основних конкурентів. Останніми роками з’явилося багато рейтингів університетів за оцінками роботодавців і в них НаУКМА у широкій номінації «економісти» постійно займає призові місця.

 

У провідних кадрових агентствах рейтинг випускників НаУКМА зі спеціальності «Економічна теорія» стабільно знаходиться серед лідерів. Авторитетні українські компанії регулярно проводять в НаУКМА заходи профорієнтації для студентів-економістів старших курсів. Дипломи НаУКМА програм спеціальності «Економічна теорія» визнаються за кордоном і вже чимало наших випускників продовжили навчання в провідних “західних” університетах. Саме висока професійна репутація випускників НаУКМА зі спеціальності „Економічна теорія”, яка склалася у дуже широкому спектрі економічних посад, обумовлює підвищений попит на програми спеціальності з боку абітурієнтів. Зазначену високу репутацію може підтвердити приклад міжнародної аудиторської компанії з Big4 – «Делойт» (у 2011 році вона стала фірмою року в Україні), яка вже багато років майже наполовину комплектує свій склад випускниками НаУКМА спеціальності «Економічна теорія». Саме через це постійний конкурс 7-8 осіб на місце держзамовлення з цієї спеціальності в НаУКМА є унікальним явищем для України. Тому щорічно формується сильний контингент абітурієнтів і згодом студентів з високою мотивацією до навчання і прагненням отримати сучасні передові фундаментальні знання та спроможність ефективного застосування їх на практиці.